Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds (Key Stages 2 and 3), students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. They record and reflect on their work during the project, using a CREST Discovery passport, and communicate their findings as a group presentation.
Each pack below provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about this level on the Discovery page .

There are many more CREST resources which have been developed by our partners and by providers in your region. Click here for links to CREST accredited resources developed by partner organisations, CREST accredited schemes and education providers who can deliver CREST accredited activities.

Click on the links or scroll to browse
Views
5 months ago

Classroom2030 Dutch

Jij moet zorgen voor: 1

Jij moet zorgen voor: 1 Schrijfmateriaal 2 Rekenmachines 3 Materialen voor het schrijven van magnetische berichten, zoals: stukjes plastic en metaal, waarbij metaal voor 1 staat en plastic voor 0, kneedgum of iets gelijksoortigs om de onderdelen vast te zetten op het oppervlak, een kaart om de lay-out te bedekken (er is een aanpasbaar rooster meegeleverd) en magneten om de woorden te lezen 4 Toegang tot computers voor online onderzoek Je moet het volgende afdrukken: 1 Takenlijsten (1 per tweetal) 2 Dossier met een binaire tabel voor het schrijven van woorden (1 per persoon) 3 Aanpasbaar rooster voor het uitleggen en bedekken van binaire woorden (1 per persoon) 17

Workshop 5: elektriciteit Overzicht en achtergrond Elektriciteit voor onze huizen, bedrijven en scholen wordt op verschillende manieren gegenereerd. Tegenwoordige willen we minder bronnen gebruiken die leiden tot een hoge uitstoot van CO2, zoals kolencentrales. De bronnen die weinig tot geen CO2- uitstoot veroorzaken tijdens hun activiteiten, zijn kerncentrales of hernieuwbare energieën, zoals wind, zonne-energie en waterkracht. Het gebruik van hernieuwbare energie heeft geleid tot meer lokale opwekking van energie. Doel In deze workshop werken leerlingen samen in tweetallen om te onderzoeken in hoeverre in de elektriciteitsbehoefte van de school voorzien kan worden door middel van lokale bronnen. De activiteiten zijn ontworpen voor leerlingen van 11 tot 14 jaar: jongere en zwakkere leerlingen dienen deel 2a uit te voeren, oudere en sterkere leerlingen dienen deel 2b uit te voeren. Deel 1: hoe wordt elektriciteit geproduceerd? • Leerlingen noteren verschillende manieren om elektriciteit op te wekken en beschrijven hoe deze manieren werken. Dit moeten ze zoveel mogelijk doen op basis van de kennis die ze al hebben. Als ze een aantal voorbeelden hebben opgeschreven, mogen ze online verder onderzoek doen. • Vervolgens krijgen leerlingen te zien dat het bewegen van een magneet in de buurt van een spoel van draad elektriciteit kan produceren. Hiervoor dienen ze de benodigde materialen te krijgen. Stel een tijdslimiet in voor de eerste taak, zodat ze samen overgaan op deze taak. De sessieleider kan vervolgens laten zien hoe het materiaal geïnstalleerd en gebruikt kan worden. Deel 2a: elektriciteit op school • Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over de verschillende leshulpmiddelen in hun klaslokaal die elektriciteit nodig hebben. • Leerlingen denken na over alternatieven en doen voorspellingen rondom of het klaslokaal van de toekomst juist meer of minder elektriciteit nodig heeft. Deel 2b: stroomverbruik • Elk tweetal moet berekenen hoeveel stroom hun klaslokaal verbruikt. Om dit te doen, moet elk tweetal een kopie krijgen van het Dossier Stroomverbruik. Ze kunnen eventueel ook online onderzoek doen. • Zodra ze een totaal berekend hebben voor een klaslokaal, moeten ze ideeën opperen om dit te verminderen. 18