Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds (Key Stages 2 and 3), students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. They record and reflect on their work during the project, using a CREST Discovery passport, and communicate their findings as a group presentation.
Each pack below provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about this level on the Discovery page .

There are many more CREST resources which have been developed by our partners and by providers in your region. Click here for links to CREST accredited resources developed by partner organisations, CREST accredited schemes and education providers who can deliver CREST accredited activities.

Click on the links or scroll to browse
Views
5 months ago

Classroom2030 Dutch

Logistiek Planning

Logistiek Planning Hieronder is de planning voor elk deel weergegeven. De start- en eindtijden kunnen worden aangepast aan jouw locatie en planning. De presentatie in sessie A geeft een overzicht van de dag en hoe het werkt. Voor sessies B, C en D zijn takenlijsten bijgeleverd. Deze helpen de teams door wat ze moeten doen. In sessie E worden de teams ingedeeld en gecoördineerd, zodat iedereen de kans heeft om iets te presenteren. Let op: je hoeft niet alle vijf workshop-mogelijkheden aan te bieden. Het aantal dat je aanbiedt, hangt af van de beschikbare middelen. Het is echter wel belangrijk om te onthouden dat teams ideeën uit ten minste twee verschillende workshops moeten gebruiken. Titel Beschrijving Benodigde tijd A Introductie De sessieleider start de dag, deelt de teams in en beschrijft de workshops. 30 minuten B Onderzoeksfase: Workshops Elk teamlid voltooit een andere workshop. De verschillende onderwerpen zijn: 1 Coderen 2 Nanotechnologie 3 Ergonomie 4 Magnetisme 5 Elektriciteit 90 minuten C Feedback Elk teamlid vertelt aan het team wat hij of zij in de workshop geleerd heeft. Teams leggen connecties en denken na over de uitdaging. 30 minuten D De uitdaging voltooien (Ontwerp en test) De teams werken samen om ideeën voor de uitdaging te ontwikkelen en bereiden zich voor op de presentatie. 90 minuten E Oplossingen presenteren Elk team presenteert de eigen ideeën. 60 minuten 7

Opstelling Kies voor een of meerdere geschikte ruimtes, afhankelijk van het aantal leerlingen dat deelneemt. Elk team heeft een tafel nodig en stoelen voor 5-7 teamleden. Teams hebben voor het onderzoek ook toegang tot internet nodig. Dat betekent dat er misschien een extra computerlokaal beschikbaar moet worden gesteld. Zorg voor papier en potloden voor het tekenen en schetsen van ideeën. Daarnaast zijn voor elke workshop aanvullende middelen nodig, die hieronder worden weergegeven. Organisatie team Verdeel de leerlingen aan het begin van de dag in groepen van 5-7 personen. Na de introductie moet elk team een projectmanager kiezen. Deze persoon zal het team coördineren om te bepalen wie welke workshop doet en gesprekken rondom de uitdaging in goede banen leiden. Aan het begin van de sessie rondom de uitdaging moet het team aan de overgebleven leerlingen de volgende rollen toekennen: • Communicatiemanager x1 • Marktonderzoeksmanager x1 • Onderzoeksmanager x1 • Technicus* • Ontwerper* * aantal hangt af van de omvang van het team, meerdere rollen beschikbaar indien nodig. Bij het toewijzen van de rollen moet gedacht worden aan de sterke punten van elke leerling. De projectmanager moet bijvoorbeeld alle teamleden instrueren en ervoor zorgen dat het team de uitdaging binnen de gestelde tijdslimiet realiseert. Kaarten met de teamrollen zijn te vinden in Bijlage C. Deze kunnen ter herinnering gebruikt worden in deze fase. Als een team echter moeite heeft met het toewijzen van de rollen, dan kunnen leden ook een rol uit de kaarten trekken. 8