Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Astudiaethau achos diwylliannol

This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gellir gweld llwybr

Gellir gweld llwybr beicio glas goleuol ger Lidzbark Warminski yng Ngwlad Pwyl. Fe’i gwnaed o ddeunydd synthetig sy’n gallu darparu golau am hyd at ddeg awr ar y tro ar ôl cael pŵer gan yr haul drwy’r dydd. Mae profion yn dal i gael eu cynnal ar gynaliadwyedd y deunydd a sut i’ wneud mor gost-effeithiol â phosib. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Awyr agored Prif ddeunyddiau: Lwmiofforau, tarmac Maint: Llwybr profi 100m Oes: Parhaol Rhannau symudol: Nac oes Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: Lidzbark Warminski, Gwlad Pwyl Astudiaeth achos diwylliannol

Crëwyd tri atgynhyrchiad mawr o fag llaw i ddathlu lansio siop John Lewis yng Nghaerdydd. Gosodwyd nhw mewn lleoliadau gwahanol yng nghanol y ddinas i’r cyhoedd eu gweld. Cafodd y patrymau croen crocodeil ar y bag llaw anferth eu creu o ewyn dwysedd uchel a’i orchuddio’n gyfan gwbl mewn ffeibr gwydr. Atgynhyrchwyd siâp, lliw a theimlad y bagiau yn gywir yn y tri achos. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Awyr agored Prif ddeunyddiau: Ffeibr gwydr ac ewyn dwysedd uchel Maint: 4.5m o uchder Cyfnod: Dros dro Rhannau symudol: Nac oes Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: Caerdydd, Cymru Astudiaeth achos diwylliannol

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association