Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Astudiaethau achos diwylliannol

This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cwmni o Gaerdydd yw Wild

Cwmni o Gaerdydd yw Wild Creations sy’n creu cerfluniau, propiau ac arddangosiadau ar gyfer pob math o ddiwydiannau gwahanol, yn cynnwys teledu, arddangosfeydd, digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata. Mae’r cwmni’n fwyaf enwog am y ‘Bêl yn y Wal’ yng Nghastell Caerdydd, ac mae gan y tîm ddoniau amrywiol ac yn fwy na pharod i’w defnyddio mewn unrhyw gyfuniad i greu’r creadigaethau mwyaf trawiadol y gallan nhw eu dychmygu! Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Awyr agored Prif ddeunyddiau: Fframwaith dur gyda ffeibr gwydr a mowldin ewyn dwysedd uchel Maint: Mawr iawn! Cyfnod: Dros dro Rhannau symudol: Nac oes Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: Cymru Astudiaeth achos diwylliannol

Cafodd y gosodiad celf cyhoeddus hwn o’r enw ‘Vertical Pond II’ ei greu gan yr artist Robert Lang. Gan ddefnyddio’r grefft hynafol, origami, plygwyd pob pysgodyn o un ddalen o bapur wedi’i greu’n arbennig â llaw. Fel pysgod koi go iawn, mae gan bob creadigaeth origami a phob dalen o bapur batrwm unigryw; does dim un yr un fath â’i gilydd. Ffeithiau allweddol IDan do/awyr agored: Cerflun dan do Prif ddeunydd: Papur wedi’i greu’n arbennig Maint: 60 pysgodyn ar wal 10.7m x 3m Oes: Arddangosfa deithiol dros dro Rhannau symudol: Nac oes Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: USA Astudiaeth achos diwylliannol

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association