Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Astudiaethau achos diwylliannol

This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Treuliodd Anthony Howe

Treuliodd Anthony Howe ei yrfa gynnar yn peintio lluniau dyfrlliw ond ar ôl symud i Manhattan a dechrau gweithio mewn swydd ran-amser yn gwneud silffoedd storio metel i swyddfeydd, fe wnaeth ddarganfod gyfrwng newydd: metel. Arweiniodd archwiliad pellach a diddordebau blaenorol yn y gwynt a symudiad at greu ei gerfluniau gwynt cinetig. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Awyr agored Prif ddeunydd: Dur gwrthstaen Maint: 4m o uchder Oes: Parhaol Rhannau symudol: Oes, wedi’u pweru gan y gwynt Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: USA Astudiaeth achos diwylliannol

Y prif ganolbwynt pensaernïol sy’n croesawu ymwelwyr i Ganolfan Wyddoniaeth Ontario yw ffynnon ddŵr awyr agored barhaol. Mae’r gwaith celf hwn yn offeryn cerdd hefyd, o’r enw hydraulophone. . Gall aelodau’r cyhoedd ei chwarae unrhyw adeg o’r dydd a’r nos! Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Cerflun awyr agored Prif ddeunyddiau: Dŵr, dur gwrthstaen, concrid, golau Maint: 10m o ddiamedr, 5m o uchder Oes: Parhaol Rhannau symudol: Dŵr Rhyngweithiol: Ydy Lleoliad: Ontario, Canada Astudiaeth achos diwylliannol

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association