Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Astudiaethau achos diwylliannol

This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

‘Atomic: full of love,

‘Atomic: full of love, full of wonder’ gan yr artist Nike Savvas. Ystafell yn llawn o beli’n bownsio sy’n cynrychioli’r modelau a ddefnyddir mewn ystafelloedd dosbarth i ddysgu am adeileddau moleciwlaidd. Mae miloedd o beli lliwgar yn hongian ar linynnau neilon clir yn llenwi holl ofod yr oriel. Maen nhw’n symud yn araf wrth i ffaniau mawr greu awel yn yr oriel. Cynlluniwyd y niwlen symudliw o beli i wneud i ymwelwyr feddwl am yr atomau sy’n sylfaen i’r holl fyd o’n cwmpas. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Cerflun dan do Prif ddeunyddiau: Peli polystyren, weiren neilon, paent, ffaniau trydan Maint: 8m x 8m x 8m Oes: Dros dro Rhannau symudol: Nac oes, ond symudiad o ffaniau’r stafell Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: Awstralia Astudiaeth achos diwylliannol

Ar lwybr beicio yn Swydd Gaergrawnt fe allwch weld gosodiad parhaol o’r enw ‘Genome Stripes’, a gynlluniwyd gan Katy Hallett i ddathlu rôl y Sanger Institute i ddadgodio’r genom dynol. Gosodwyd cyfres o bedair streipen lliw gwahanol, sy’n cynrychioli llythrennau neu seiliau genetig, ar y llwybr beicio gan ddefnyddio streipiau thermoplastig gan eu weldio â gwres i’r tarmac. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Cerflun awyr agored Prif ddeunyddiau: Stribedi thermoplastig, dur â chôt powdwr Maint: 1 filltir Oes: Parhaol Rhannau symudol: Nac oes Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: Swydd Gaergrawnt, y DU Astudiaeth achos diwylliannol

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association