Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Astudiaethau achos diwylliannol

This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Crëwyd yr ‘Atomium’

Crëwyd yr ‘Atomium’ ar gyfer Ffair y Byd Brwsel ym 1958. Mae’r strwythur unigryw yn symbol o risial haearn wedi’i chwyddo 165 biliwn o weithiau. Fe’i cynlluniwyd fel symbol o ymddiriedaeth yn y cynnydd gwyddonol a wnaed ers diwedd yr Ail Ryfel Byd. Nawr, mae’r Atomium yn atyniad twristaidd rhyngwladol ym Mrwsel. Mae’r tri sffêr yn gartref i arddangosfeydd a gosodiadau aml-gyfrwng dros dro. Mae yna sffêr ar gyfer plant, gyda gweithdai a lle i gysgu dros nos. Bwyty yw’r sffêr uchaf ac mae yno olygfeydd anhygoel o Frwsel. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Atyniad ymwelwyr awyr agored Prif ddeunyddiau: Dur gwrthstaen Maint: 102m o uchder; Sfferau: 18m o ddiamedr; Tiwbiau: 3m o ddiamedr Oes: Dros dro Rhannau symudol: Nac oes Rhyngweithiol: Nac ydy Lleoliad: Brwsel, Gwlad Belg Astudiaeth achos diwylliannol

‘In the Zone’ – arddangosfa wyddoniaeth ryngweithiol deithiol oedd yn dathlu’r corff dynol a chwaraeon, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012. Defnyddiodd dros 90,000 o bobl yr arddangosfa ledled y DU. Roedd sioe wyddoniaeth tebyg i raglen deledu’n diddanu’r gynulleidfa cyn iddyn nhw fynd i mewn i gromen wynt anferth i fwynhau’r arddangosiadau rhyngweithiol niferus oedd yn archwilio’r corff dynol. Ffeithiau allweddol Dan do/awyr agored: Arddangosfa awyr agored Prif ddeunyddiau: Cromen ganfas, astroturf, graffeg, trelar Maint: Ôl-troed: 26m x 12m; Cromen: 11m o ddiamedr, 5.5m o uchder Oes: Arddangosfa deithiol dros dro, 1-14 diwrnod o hyd Rhannau symudol: Oes Rhyngweithiol: Ydy Lleoliad: y DU Astudiaeth achos diwylliannol

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association