Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
3 years ago

Classroom2030 Dutch

De presentatie Teams

De presentatie Teams laten zien hoe ze de uitdaging aan zijn gegaan door hun ideeën aan hun leeftijdsgenoten te presenteren. Elk team moet een presentatie voorbereiden van maximaal 5 minuten, waarin iedereen een rol heeft. De inhoud van de presentatie moet het volgende bevatten: • Een overzicht van hetgeen zij verrijken • Informatie over hoe ze op dit idee zijn gekomen • Schetsen, tekeningen of afbeeldingen die laten zien hoe hun oplossing werkt. Als er genoeg tijd is, kunnen andere teams ook vragen stellen. Dit mag maximaal 2 minuten duren. Vanwege de beschikbare tijd voor deze sessie, mogen er maximaal zes teams bij elkaar gezet worden die voor elkaar een presentatie geven. Op die manier heeft iedereen genoeg tijd om te presenteren en om vragen te stellen. 9

Discovery Day A Introductie Als onderdeel van de introductie zal de sessieleider de dag inleiden. Dit gebeurt met behulp van de bijgeleverde introductiepresentatie. Voor elk gedeelte worden aantekeningen bijgeleverd. De leerlingen kunnen het beste al voor de introductie samen met hun teamgenoten zitten. Overzicht introductiepresentatie: • Dagprogramma • Context • Technische proces van ontwerp en test • 30 jaar aan veranderingen in het klaslokaal • Overzicht workshop • Keuze/toewijzing workshop Bekijk de ‘Session Leader Presentation Slides’ met opmerkingen voor alle informatie. Er zijn afbeeldingen beschikbaar die gebruikt dienen te worden in de activiteit ‘30 jaar aan veranderingen in het klaslokaal’ (zie Bijlage A). Vraag leerlingen bijvoorbeeld om deze te sorteren tijdens de introductie, zodat ze gestimuleerd worden om ma te denken over hoe wetenschap en technologie het klaslokaal veranderd hebben. Leerlingen zouden zich op de dag kunnen voorbereiden door vrienden en familie te vragen naar hoe het klaslokaal er in hun tijd uitzag. De resultaten van dit onderzoek kunnen tijdens de introductie gedeeld worden. B Onderzoeksfase: workshops In gedeeltes worden de verschillende workshops besproken en wordt aangegeven welke supervisie en hulpmiddelen ervoor nodig zijn (een samenvatting van alle benodigde hulpmiddelen is te vinden in Bijlage E). Deze dient gelezen te worden naast de Takenlijsten. Leerlingen dienen tijdens de workshop in tweetallen te werken. Waarschijnlijk betekent dit dat leerlingen uit verschillende teams bij elkaar worden gezet. Omdat teamleden verschillende workshops zullen volgen, is het verstandig om ze te adviseren aantekeningen te maken, zodat ze hun teamgenoten van informatie kunnen voorzien. 10

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association