Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
3 years ago

Classroom2030 Dutch

• De laatste taak is

• De laatste taak is het bedenken van nieuwe manieren om elektriciteit op te wekken. Dit moeten andere manieren zijn dan de manieren die al in de eerste taak genoemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan ideeën die te maken hebben met beweging rondom de school, zoals oppervlakken die beweging kunnen omzetten in elektriciteit. Elk tweetal dient een kopie van het Dossier Beweging te krijgen. Jij moet zorgen voor: 1 Schrijfmateriaal 2 Rekenmachines 3 Materialen voor het onderzoeken van het opwekken van elektriciteit, zoals spoelen met koperdraad, magneten en een multimeter 4 Toegang tot computers voor online onderzoek Je moet het volgende afdrukken: 1 Takenlijsten (1 per tweetal) 2 Dossier Stroomverbruik (1 per tweetal) 3 Dossier Beweging (1 per tweetal) 19

C Feedback Elke projectmanager krijgt een Feedback takenlijst om hem/haar door deze discussies te loodsen. Nadat iedereen zijn of haar workshop heeft bijgewoond, verzamelt het team zich weer. De projectmanager vraagt vervolgens aan iedereen wat hij of zij geleerd heeft. Tijdens deze discussie moet het team verbanden leggen tussen de verschillende onderwerpen en nadenken over manieren waarop ze deze kunnen combineren en ideeën in hun eigen klaslokaal kunnen toepassen. Tot slot wijzen de leerlingen in het team rollen aan elkaar toe, die ze op zich zullen nemen tijdens de uitdaging. Ontwerp Test D De uitdaging voltooien (ontwerp en test) Voor dit gedeelte krijgt elk team een Takenlijst voor de uitdaging. Er is ook een Dossier Presentatievaardigheden waar leerlingen gebruik van kunnen maken. Elk team moet ideeën bedenken om hun klaslokaal te verrijken. Deze ideeën moeten gebaseerd zijn op de verbanden tussen de workshoponderwerpen die ze in de eerdere feedbacksessie hebben gevonden. E Presentaties Er is niet genoeg tijd om elk team te laten presenteren voor de hele groep. Verdeel ze daarom in groepen van 5 of 6 teams. Dan kunnen ze vervolgens maximaal 5 minuten per groep presenteren. De sessieleider bepaalt of de andere teams aan het einde van de presentatie vragen mogen stellen. Adviseer teams aan het begin van de uitdagingssessie wat het beste format voor de presentatie is. Mogen ze bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie geven of moeten ze handgemaakte schetsen en diagrammen laten zien? Teams moeten het volgende opnemen in hun presentaties: • Een overzicht van hetgeen zij verrijken in het klaslokaal • Informatie over hoe ze op dit idee zijn gekomen • Meer informatie over hun idee, inclusief schetsen, tekeningen of afbeeldingen die laten zien hoe de oplossing werkt. Elk teamlid moet een bijdrage leveren aan de presentatie. 20

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association