Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
3 years ago

Classroom2030 Dutch

Over de dag Context De

Over de dag Context De focus van de Discovery Day ligt op verrijking. Verrijking vindt plaats als je iets neemt en daar een wijziging in doorvoert of toevoeging aan doet die leidt tot een verbetering. Om ons heen zijn veel vormen van verrijking te zien. Zo kan verrijking bijvoorbeeld een wetenschappelijk proces beschrijven dat in de nucleaire industrie gebruikt wordt. URENCO is een voorbeeld van een bedrijf dat daarin actief is: daar wordt uranium verrijkt, zodat het gebruikt kan worden als brandstof voor kerncentrales. Verrijking vindt plaats in een centrifuge die heel snel ronddraait. Door dit draaien, worden de isotopen U-235 en U-238 in uranium van elkaar gescheiden. Meer over dit proces vind je op www.urenco.com. URENCO levert ook isotopen voor verschillende toepassingen, waaronder voor de medische industrie - waar ze gebruikt worden in behandelingen tegen kanker - en in de voedingsindustrie, waar voor onderzoek naar voedingsstoffen en dieet behoefte is aan isotopen van elementen als zink, ijzer en calcium. In de wereld om ons heen zijn veel toepassingen van wetenschap en technologie. Er komen dagelijks nieuwe ideeën en ontwerpen bij, meestal bedoeld om een specifiek probleem op te lossen. Tijdens dit proces worden onderzoeken en tests uitgevoerd. Het onderzoek omvat meestal ook een marktonderzoek, waarin gewerkt wordt met de mensen die te maken hebben met het probleem, om te ontdekken wat hun indrukken en ideeën zijn over de voorgestelde oplossing. Vaardigheden Tijdens de Discovery Day ontwikkelen leerlingen de volgende vaardigheden: • Problemen oplossen • Zelfstandig leren • Organisatie • Samenwerking • Communicatie De groep wordt tijdens de Discovery Day in teams van 5-7 personen verdeeld. In de onderzoeksworkshops tijdens de eerste fase van de dag zullen de teamleden per workshop worden opgesplitst. De workshops worden vervolgens samen met leden van andere teams gevolgd. Daarna gaan alle teamleden terug naar hun eigen team om te vertellen wat ze geleerd hebben. Als team ontwikkelen ze dan hun eigen ideeën voor het verrijken van het klaslokaal. Hiervoor gebruiken ze ten minste twee verschillende onderzoeksworkshops. Deze ideeën worden aan het einde van de sessie aan hun leeftijdsgenoten gepresenteerd. 5

Koppelingen lesmateriaal Leerlingen houden zich bezig met de onderwerpen die gekoppeld zijn aan het belangrijkste Fase 3-lesmateriaal voor wetenschap, ontwerp en technologie. Dit betreft onder meer de volgende kerndoelen: • Materialen (scheikunde) • Elektriciteit en magnetisme (natuurkunde) • Golven (natuurkunde) • Energie (natuurkunde) • Ontwerp (ontwerp en technologie) • Evalueren (ontwerp en technologie) • Technische kennis (ontwerp en technologie) Daarnaast zijn er koppelingen met lesprogramma’s rondom computers in Fase 3. Ook ontwikkelen leerlingen vaardigheden met betrekking tot het stellen van wetenschappelijke vragen en creativiteit. Door samen te werken als team, combineren ze ideeën en bedenken ze oplossingen op basis van de kennis die ze apart in de workshops hebben opgedaan en met elkaar gedeeld hebben. Ontwerp Test 6

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association