Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Creadigaethau Gwyllt llyfr gwaith cynllunio

 • Text
 • Cynllunio
 • Gwaith
 • Llyfr
 • Gwyllt
 • Creadigaethau
 • Lleoliad
 • Papur
 • Cyfrif
 • Gwybodaeth
 • Gweler
 • Angen
 • Pecyn
 • Wyllt
 • Creadigaeth
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Beth mae diwylliant yn

Beth mae diwylliant yn ei olygu i chi? Taflwch eiriau a meddyliau i helpu i gyfleu eich syniadau. Marchnata’ch Creadigaeth Wyllt Beth yw slogan neu brif neges eich Creadigaeth Wyllt? Sut fyddwch chi’n rhoi gwybod i bobl am eich Creadigaeth Wyllt? Pa ddulliau marchnata fyddech chi’n eu defnyddio? Pa agweddau ar eich diwylliant ydych chi am eu dathlu yn eich Creadigaeth Wyllt? e.e. gwyddoniaeth neu beirianneg, pobl, amgylcheddau, bwyd, cerddoriaeth. Ticiwch y bocsys a fyddai’n addas i farchnata’ch prosiect. Rhowch enghreifftiau o rai o’r dulliau marchnata yng nghyflwyniad eich tîm. Taflenni/pamffledi Cyflwyniadau Teledu Hysbyseb radio Byrddau poster/posteri Hysbysebion bws Instagram Twitter Facebook Snapchat Hysbysebion papur newydd/cylchgronau

Ewch ati i greu eich Creadigaeth Wyllt Gwnewch fodel wrth raddfa o’ch Creadigaeth Wyllt gan ddefnyddio’r un raddfa a ddefnyddiwyd gennych i nodi’ch lleoliad ar y papur graff. Pwy yw eich cynulleidfa darged? Gweler tudalen 6 y Pecyn Gwybodaeth. Crëwch y fframwaith cynnal ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt gan ddefnyddio priciau, gwellt celf neu ddeunyddiau eraill. Gorchuddiwch y fframwaith gyda deunyddiau fel ffoil tun, papur sidan, papur, Blu tack neu ddeunyddiau crefft eraill i gael y siâp gorffenedig gofynnol. Cofiwch fesur faint o ddeunydd rydych chi’n ei ddefnyddio er mwyn cyfrif y costau. Defnyddiwch y Pecyn Gwybodaeth i wirio’r costau hyn. Taflu syniadau ac ymchwilio iddynt Beth fydd eich Creadigaeth Wyllt yn ei wneud? Beth yw’r cysylltiad diwylliannol? Oes angen pethau ychwanegol yn y lleoliad? Ydy e’n barhaol neu dros dro? Pa ddeunyddiau yw’r rhai gorau i’w defnyddio, a pham? Ydy e y tu mewn neu tu allan? Pa mor fawr yw e? Faint fydd yn ei gostio?

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association