Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Creadigaethau Gwyllt llyfr gwaith cynllunio

 • Text
 • Cynllunio
 • Gwaith
 • Llyfr
 • Gwyllt
 • Creadigaethau
 • Lleoliad
 • Papur
 • Cyfrif
 • Gwybodaeth
 • Gweler
 • Angen
 • Pecyn
 • Wyllt
 • Creadigaeth
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Taflu Syniadau Atebwch y

Taflu Syniadau Atebwch y cwestiynau ar y dudalen flaenorol a gan ddefnyddio eich syniadau o ddiwylliant, darluniwch fanylion eich Creadigaeth Wyllt. Lleoliad Penderfynwch ar eich lleoliad. Gweler tudalen 5 y Pecyn Gwybodaeth am syniadau. Canolfan Ddinesig Cyntedd ysgol neu ganolfan siopa Lleoliad neu atyniad twristaidd awyr agored Lluniwch gynllun o’ch lleoliad. I wneud hyn mae angen i chi gysylltu 4 darn o bapur graff yn ofalus gyda’i gilydd. Yna, penderfynwch ar raddfa eich lleoliad e.e. 5 x 5 o sgwariau bach = 1m 2 Gwnewch yn siŵr bod gennych chi le i 200 o wahoddedigion yn y digwyddiad lansio. Er mwyn cyfrif yr arwynebedd byddwch angen 0.5m 2 y person. Lluniwch gynllun neu ôl-troed eich lleoliad ar y papur graff fel eich bod yn gwybod ble fydd eich Creadigaeth Wyllt wedi’i lleoli. Gwnewch yn siŵr bod yna ddigon o le i bobl gerdded o gwmpas a gweld eich Creadigaeth Wyllt!

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association