Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Creadigaethau Gwyllt pecyn gwybodaeth

 • Text
 • Gwybodaeth
 • Pecyn
 • Gwyllt
 • Creadigaethau
 • Deunyddiau
 • Mewn
 • Arwynebedd
 • Angen
 • Prosiect
 • Gwaith
 • Gyfer
 • Creadigaeth
 • Wyllt
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disgrifiadau swyddi

Disgrifiadau swyddi Rheolwr Prosiect Eich gwaith chi yw goruchwylio’r holl brosiect a sicrhau bod gennych brosiect gwych i’w gyflwyno ar y diwedd. Bydd angen i chi: • Roi swyddogaethau i aelodau eraill y tîm • Rheoli aelodau’r tîm i gyflawni o’u gorau • Datrys unrhyw anghytundeb • Annog a chynghori • Gwneud penderfyniadau allweddol am y prosiect • Sicrhau bod y llwyth gwaith wedi’i ddosbarthu’n gyfartal ac aildrefnu aelodau’r tîm pan fo angen • Cynnal safon uchel gwaith eich tîm • Ystyried barn holl aelodau’r tîm • Cael eich cyflwyniad yn barod ar gyfer diwedd y dydd Cost mewn £oedd Cost fesul metr sgwâr o lawr 800 Rwber Cerrig palmant 700 600 500 400 300 200 Carped Glaswellt Rheolwr Cyllid Eich gwaith chi yw creu cyllideb fanwl neu gostau manwl ar gyfer y prosiect. Bydd angen i chi: • Reoli cyllideb eich Creadigaeth Wyllt • Sicrhau bod pob aelod o’r tîm yn deall costau’r deunyddiau o’r Pecyn Gwybodaeth • Cynghori’r Rheolwr Prosiect ac aelodau’r tîm ar y gyllideb a chostau cyffredinol y prosiect • Cyflwyno’r costau ariannol a’r gyllideb derfynol fel rhan o’r prif gyflwyniad 100 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Arwynebedd llawr mewn m 2 Pa mor fawr? Mae ystafell ddosbarth arferol yn 2.8m o uchder x 4m o led x 8m o hyd. Mesurwch eich labordy neu ystafell ddosbarth!

Cost mewn £oedd Cost fesul metr ciwbig o ddeunyddiau 8,000 Efydd Carreg Dur gwrthstaen 7,000 6,000 5,000 4,000 Ffeibr gwydr MDF Peiriannydd Dylunio Eich gwaith chi yw arwain y gwaith ar gynllunio eich Creadigaeth Wyllt gyda chymorth holl aelodau’r tîm. Bydd angen i chi: • Greu cynllun ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt sy’n ysbrydoledig ac yn ateb y diben • Creu darluniadau cywir a fydd yn dangos holl agweddau’r prosiect yn glir, a’u labelu’n glir i’r gynulleidfa eu gweld • Dewis deunyddiau’n ofalus gyda’ch Rheolwr Ymchwil STEM a’r Rheolwyr Prosiect • Gweithio gyda’r Rheolwr Cyllid i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau o fewn y gyllideb 3,000 2,000 1,000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cyfaint deunyddiau mewn m 3 Ewyn Dylunydd Graffeg Eich gwaith yw gweithio’n agos gydag aelodau eraill y tîm i greu’r holl waith graffeg a’r darluniau sydd eu hangen ar gyfer y prosiect. Bydd angen i chi: • Greu Creadigaeth Wyllt drawiadol ac atyniadol • Creu delweddau ar gyfer y prosiect i egluro’ch Creadigaeth Wyllt • Sicrhau bod yna gyfeiriadau diwylliannol cryf • Creu amrywiaeth o waith graffeg a fydd yn ategu’r prosiect ac y gellir eu defnyddio i farchnata eich Creadigaeth Wyllt Pa mor fawr? Mae cerflun pwll glo’r Six Bells yn Abertyleri, a elwir yn Gwarcheidwad y Cymoedd, yn 12.6m o uchder ar blinth carreg 7.4m

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association