Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Creadigaethau Gwyllt pecyn gwybodaeth

 • Text
 • Gwybodaeth
 • Pecyn
 • Gwyllt
 • Creadigaethau
 • Deunyddiau
 • Mewn
 • Arwynebedd
 • Angen
 • Prosiect
 • Gwaith
 • Gyfer
 • Creadigaeth
 • Wyllt
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disgrifiadau swydd

Disgrifiadau swydd Rheolwr Marchnata Eich gwaith chi yw gweithio’n agos â’r Peiriannydd Dylunio a’r Dylunydd Graffeg i sicrhau bod pobl yn gwybod popeth am eich prosiect. Bydd angen i chi: • Feddwl am wahanol ffyrdd o farchnata’ch Creadigaeth Wyllt • Penderfynu sut a pham y byddech chi’n dweud wrth bobl am eich Creadigaeth Wyllt • Meddwl am enw a slogan ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt • Cynhyrchu detholiad o ddeunyddiau marchnata i’w defnyddio fel enghreifftiau yn y cyflwyniad e.e. hysbysebion radio, taflenni, cyfryngau cymdeithasol Ymchwilydd STEM/Deunyddiau Eich gwaith chi yw ymchwilio a darparu gwybodaeth allweddol i aelodau eraill y tîm am y cysylltiadau STEM a’r deunyddiau a ddefnyddir. Bydd angen i chi: • Ddefnyddio’r adnoddau yn y Pecyn Gwybodaeth i argymell y deunyddiau mwyaf addas ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt • Sicrhau eich bod yn ystyried sut mae STEM yn rhan o’ch prosiect • Paratoi adroddiad ar ba agwedd ar STEM rydych wedi’i chynnwys yn eich prosiect a pham e.e. dadansoddiad o ddeunyddiau, deunydd pwnc, strwythurau, grymoedd • Gweithio gyda’r Rheolwr Cyllid i drafod cost deunyddiau unigol a gweld sut y gellir arbed arian, os oes angen Cost deunyddiau Nodiadau Deunyddiau Cost Dan do Fframwaith strwythurol o dan y cerflun (gwellt celf) Pibell nwy i’w defnyddio y tu mewn i gerflun Plinth neu floc mowntioddal y ‘Greadigaeth Wyllt’ (papur) Mesurwch ddimensiynau allanol eich cerflun ‘Creadigaeth Wyllt’ a mesur cyfaint y deunydd mewn m 3 sydd ei angen i adeiladu’r cerflun Awyr Agored Tiwb dur gwrthstaen £55 y m Polion sgaffaldiau £47 y m Pren £18 y m Pibell gopr £50 y m £800 y m 3 £150 y m 3 £350 y m 3 Carreg Pren Ffeibr gwydr Efydd Carreg Dur gwrthstaen Gweler y graff ar Ffeibr gwydr dudalen 10 MDF (pren) Ewyn dwysedd uchel Pa mor fawr? Mae’r Bêl yn y Wal yn 7m o uchder x 4m o led

Sut i gyfrif cost eich Creadigaeth Wyllt Fframwaith eich Creadigaeth Wyllt Pob 1cm o ddeunydd y defnyddiwch yn eich model ffisegol = 1m mewn maint gwirioneddol. Cyfeiriwch at y siart am gost fesul metr o wahanol ddeunyddiau. Maint eich Creadigaeth Wyllt Mae cyfrif cost y cerflun yn anodd iawn pan nad ydych chi’n gwybod faint yn union o ddeunyddiau rydych chi’n eu defnyddio, felly byddwch yn amcangyfrif y gost drwy weithio gyda chyfeintiau. Mesurwch ddimensiynau allanol eich cerflun Creadigaeth Wyllt a chyfrif y cyfaint. Er enghraifft, ‘mae’r siâp rwyf wedi’i greu yn 3cm x 4cm x 5cm.’ Cyfaint mewn cm 3 = hyd x lled x uchder = 3 x 4 x 5 = 60cm 3 Yna, defnyddiwch y graff ar dudalen 10 i benderfynu pa ddeunydd i’w ddefnyddio. Arwynebedd eich Creadigaeth Wyllt Cyfrifwch gyfanswm yr arwynebedd sy’n cael ei gwmpasu gan eich Creadigaeth Wyllt gan ddefnyddio’r un dimensiynau a ddefnyddiwyd i gyfrif y cyfaint. Arwynebedd mewn cm 2 = hyd x lled = 3 x 4 = 12cm 2 Arwynebedd ar gyfer gwahoddedigion Nifer y gwahoddedigion x arwynebedd a awgrymir fesul person e.e. 0.5m 2 fesul person. Cyfanswm yr arwynebedd ar gyfer y Greadigaeth Wyllt Arwynebedd y Greadigaeth Wyllt + arwynebedd gwahoddedigion + arwynebedd eitemau ychwanegol. Nawr, defnyddiwch y siartiau i bennu costau ar gyfer deunyddiau unigol yn seiliedig ar y wybodaeth uchod. Lleoliadau enghreifftiol Cyntedd mynedfa ysgol Canolfan ddinesig/lle cyhoeddus Atyniad twristaidd Pa mor fawr? Mae Angel of the North yn 20m o uchder gyda lled adenydd o 54m

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association