Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Creadigaethau Gwyllt pecyn gwybodaeth

 • Text
 • Gwybodaeth
 • Pecyn
 • Gwyllt
 • Creadigaethau
 • Deunyddiau
 • Mewn
 • Arwynebedd
 • Angen
 • Prosiect
 • Gwaith
 • Gyfer
 • Creadigaeth
 • Wyllt
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cynulleidfa darged Pan

Cynulleidfa darged Pan fyddwch chi’n meddwl am eich Creadigaeth Wyllt, mae angen i chi ystyried ar gyfer pwy rydych chi’n ei chynllunio. Y bobl hyn yw eich cynulleidfa darged. Meddyliwch am greadigaeth eiconig y bêl o Gwpan Rygbi’r Byd 2015 fel enghraifft: • Pwy oedd y gynulleidfa darged? • A gafodd ei chynllunio ar gyfer llawer o ddefnyddwyr neu un defnyddiwr? • Oes rhaid i chi fod yn chwarae rygbi i’w gwerthfawrogi? • Pam y rhoddwyd hi ar Gastell Caerdydd? • A oedd wedi’i thargedu at ddynion a/neu fenywod? • Oes rhaid i chi fod o oedran penodol i’w gwerthfawrogi? Pob oedran a gallu Clybiau rygbi llawr gwlad Cefnogwyr syddddim yn chwarae Clybiau rygbi ieuenctid Cefnogwyr rygbi ledled y byd Marchnata Cwpan Rygbi’r Byd Diwylliant Cymreig Ffrwydrad, cyffro, adloniant Angerdd a balchder Proses ddylunio diwydiant Dylunio cysyniad Yn y cam hwn, does dim unrhyw gyfyngiadau ar beth allwch chi ei wneud – meddyliwch yn eang a pheidiwch â phoeni am gyfyngiadau! Yn y cam cysyniad, byddwch yn gwneud brasluniau gyda phapur a phensiliau, ac yn gwneud lluniau a nodiadau o beth rydych chi eu heisiau/angen/hoffi ac ati. Gwnewch gymaint o nodiadau â phosibl i gofnodi syniadau eich tîm. Byddai rhyw fath o brofi neu werthuso’n digwydd ar y cam hwn i wneud yn siŵr bod eich cynnyrch yn diwallu anghenion y cleient. Creu mowld ar gyfer castio Bydd cast yn cael ei greu o’r model terfynol. Byddwch yn gallu defnyddio’r cast hwn i greu copïau ohono dro ar ôl tro. Y gost yw creu’r cast yn y lle cyntaf. Creu model Yn y cam hwn byddwch yn cymryd eich syniadau cysyniad a’u troi’n fodel ffisegol y gallwch ei ddefnyddio. Gallwch greu’r model drwy ddefnyddio cyfrifiadur neu fe all fod yn fodel ffisegol wedi’i greu o gast plastr neu silicon ac ati. Gwaith metel a gwaith coed Mae gan lawer o Greadigaethau Gwyllt, arddangosiadau rhyngweithiol neu gerfluniau fframwaith metel neu bren yn eu cynnal o dan y mowldin. Mae sgiliau fel weldio yn hanfodol i adeiladau strwythurau metel. Gellir defnyddio pren i greu fframweithiau ar gyfer creadigaethau. Ond gellir defnyddio pren hefyd i greu corff y strwythurau e.e. arddangosiadau sydd i’w gweld yn Techniquest. Chwaraewyr proffesiynol ac amatur Dathliad o Rygbi Cymru Gorffennu Mae rhyngweithiau a rhai rhannau fel gwaith electroneg, botymau, rhannau symudol yn cael eu hychwanegu ar ôl y cam peintio. Yna maen nhw’n cael eu sgleinio a’u paratoi ar gyfer eu cludo. Peintio Gellir chwistrell-beintio’r dyluniadau â llaw ar amrywiaeth o ddeunyddiau, eu powdwr-orchuddio ar arwynebau metel, neu eu peintio â llaw pan mae yna fanylion penodol iawn.

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association