Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Datrysiadau Cynaliadwy Pecyn Athrawon

 • Text
 • Crest
 • Syniadau
 • Diwydiant
 • Gweithgaredd
 • Prosiect
 • Dylai
 • Darganfod
 • Gyfer
 • Cynaliadwy
 • Myfyrwyr
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllaw cam wrth gam

Canllaw cam wrth gam Cyflwyniadau (60 munud) Dylai pob tîm baratoi cyflwyniad nad yw'n hwy na phum munud, gyda phob aelod yn cyfrannu. Dylai’r cyflwyniad gynnwys : ● ● ● Trosolwg o'r datrysiad cynaliadwy Gwybodaeth am sut y lluniodd y tîm y syniad Brasluniau, lluniadau neu ddelweddau i ddangos sut mae'r datrysiad yn gweithio. Trosolwg o'r datrysiad cynaliadwy. Adlewyrchiad (10 munud) Amser i fyfyrwyr fyfyrio ar eu dysgu a chwblhau eu pasbort Darganfod CREST. 10

Gwobr Darganfod CREST Dylai myfyrwyr gwblhau pasbort CREST Discovery, sydd ar gael yn www.my.crestawards.org. Pan fyddwch yn asesu'r pasbort i gyflwyno'r Gwobrau, byddwch yn cydnabod y sgiliau y mae myfyrwyr yn eu hennill trwy gymryd rhan yn y diwrnod. Paratoi ymlaen llaw Yn barod i fynd ati gyda CREST? Cofrestrwch ar gyfer cyfrif CREST yma : www.crestawards.org/sign-in. Creu prosiect Gwobr Darganfod newydd gydag enw (au) y myfyriwr (myfyrwyr) a theitl y prosiect. Os nad oes gennych yr holl fanylion, gallwch chi lenwi'r rhain yn nes ymlaen! Rhedeg y prosiect Rydyn ni wedi creu rhai pecynnau defnyddiol i'ch helpu chi i ddarparu Diwrnod Darganfod llwyddiannus. Gellir gwneud y gweithgareddau yn y pecynnau hyn mewn un diwrnod neu dros gyfnod o sesiynau byrrach - pa un bynnag sy'n addas i chi. Dylai myfyrwyr dreulio pum awr ar y prosiect. Gallwch chi lawrlwytho'r pasbort Darganfod pan fyddwch chi'n creu eich cyfrif CREST trwy ddilyn y ddolen uchod. Sicrhewch eich bod yn cwblhau asesiad risg cyn rhedeg y prosiect. Myfyrio Ar ôl i'ch myfyrwyr gwblhau eu prosiect CREST, gofynnwch iddynt gwblhau eu pasbort Darganfod. Dyma gyfle iddyn nhw fyfyrio ar yr holl bethau diddorol maen nhw wedi'u dysgu a'r sgiliau amhrisiadwy maen nhw wedi'u defnyddio ar hyd y ffordd. Cofrestrwch eich prosiect am Wobr Darganfod CREST Mae gwaith caled yn haeddu gwobr! Dathlwch ac ardystiwch gyflawniad pob myfyriwr trwy gofrestru eu prosiect am Wobr Darganfod CREST. Yn syml: 1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif CREST yn www.crestawards.org/sign-in. 2. Dewiswch y prosiect a llwythwch sampl o basbort Darganfod y myfyriwr neu dystiolaeth prosiect arall. 3. Gwiriwch fod y myfyriwr sy'n cymryd rhan wedi cwrdd â phob un o'r meini prawf ar y dudalen asesu athrawon. 4. Yn olaf, cwblhewch y manylion dosbarthu a thalu i archebu'ch tystysgrifau simsan. 5. Llongyfarchiadau ar gwblhau Gwobr Darganfod CREST! Beth nesaf? Nid oes angen i'r darganfyddiad gwyddonol ddod i ben yma. Beth am annog eich myfyrwyr i fynd i'r lefel nesaf a rhoi cynnig ar Wobr Efydd CREST? Rhannwch ryfeddod gwyddoniaeth ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn prosiectau CREST hefyd. I gael syniadau am ddim ar sut i ddechrau, ewch i www.crestawards.org. 11

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association