Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Datrysiadau Cynaliadwy Pecyn Athrawon

 • Text
 • Crest
 • Syniadau
 • Diwydiant
 • Gweithgaredd
 • Prosiect
 • Dylai
 • Darganfod
 • Gyfer
 • Cynaliadwy
 • Myfyrwyr
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cynnwys 3 Cefndir 3

Cynnwys 3 Cefndir 3 Diwydiant a’r Amglychedd Datblygiad diwydiannol Cynaladwy Heriau Trosolwg 4 Deunyddiau 5 Amseru 6 Canllaw cyflwyno cam wrth gam 7 4 Paratoi cyn y prosiect Cyflwyniad Gweithgaredd cychwynnol Taflu syniadau Dylunio Cyflwyniadau Am CREST Darganfod 11 7 2

Cefndir Gellir diffinio cynaliadwyedd fel un sy’n “diwallu anghenion y presennol heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain” (Comisiwn Brundtland, 1987). Mae datblygu cynaliadwy yn gofyn am gydbwysedd da o ddiwallu anghenion economaidd a chymdeithasol, yn bennaf trwy ddatblygiad a thwf economaidd, wrth ddiogelu'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol. Mae diwydiannu fel ffordd o gyflawni datblygiad a thwf economaidd yn strategaeth allweddol ledled y byd, gan arwain at greu diwydiannau, allbwn gweithgynhyrchu, creu swyddi a refeniw'r llywodraeth. Fodd bynnag, mae diwydiannu yn aml yn cael effeithiau negyddol ar yr amgylchedd, yn enwedig os nad yw wedi'i reoleiddio. Diwydiant a’r amgylchedd Mae diwydiannu yn bwysig ar gyfer twf economaidd a datblygiad cymdeithas, ond gall hefyd fod yn niweidiol i'r amgylchedd. Ymhlith pethau eraill gall y broses ddiwydiannol achosi newid yn yr hinsawdd, llygredd i aer, dŵr a phridd, materion iechyd, difodiant rhywogaethau a mwy. Mae’r adnodd hwn yn defnyddio astudiaeth achos, ‘Diwydiant yng Nghymru’, fel man cychwyn ar gyfer dadansoddi diwydiant ac arloesi mewn cyd-destun lleol penodol. Yn draddodiadol, roedd mwyngloddio yng Nghymru yn cynhyrchu adnoddau carbon-trwm a oedd yn hybu diwydiannu cyflym y byd, gan gynnwys y cynnydd mewn cludiant ledled y byd a moderneiddio byd-eang. Derbynnir yn gyffredinol gan wyddonwyr blaenllaw mai'r Chwyldro Diwydiannol a llosgi tanwydd ffosil sydd ar fai am y cynnydd dramatig mewn nwyon tŷ gwydr a'r newidiadau yr ydym yn eu gweld i'n hinsawdd fydeang. Datblygiad diwydiannol cynaliadwy Mae mwy a mwy o fusnesau bellach yn blaenoriaethu cynaliadwyedd. Yn nodweddiadol, mae busnesau cynaliadwy yn cyflenwi cynhyrchion neu wasanaethau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ond gallant hefyd fod yn gwmnïau sydd wedi gwneud ymrwymiad parhaus i egwyddorion amgylcheddol yn eu gweithrediadau busnes. Mae yna lawer o agweddau ar ddatblygu diwydiannol cynaliadwy. Mae Sefydliad Datblygu'r Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Diwydiannol (UNIDO) yn diffinio datblygu diwydiannol cynaliadwy fel datblygiad sydd yn: • Economaidd: yn annog economi gystadleuol, ar gyfer allforio yn ogystal â defnydd domestig • Gymdeithasol: yn creu cyflogaeth tymor hir a mwy o ffyniant • Amgylcheddol: yn creu effeithlonrwydd ynni, cadwraeth adnoddau, cynhyrchu gwastraff isel a defnyddio deunyddiau diogel sy'n gydnaws â'r amgylchedd Heriau Mae diwydiannau di-lygredd, sy'n amgylcheddol gynaliadwy yn tueddu i fod yn gynhenid fwy llafurddwys ac yn llai dwys o ran adnoddau na phrosesau traddodiadol. Er mwyn annog datblygu diwydiannol cynaliadwy, rhaid helpu diwydiannau i foderneiddio. Rhaid ysgogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer cynhyrchion niwtral a chylchol yn yr hinsawdd. Dylid blaenoriaethu datgarboneiddio a moderneiddio diwydiannau ynni-ddwys fel dur a sment. 3

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association