Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Datrysiadau Cynaliadwy Pecyn i Fyfyrwyr

 • Text
 • Trwy
 • Busnes
 • Gyfer
 • Fydd
 • Cynnyrch
 • Bydd
 • Syniad
 • Syniadau
 • Cael
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Mae locomotif stêm

Mae locomotif stêm Richard Trevithick yn cludo deg tunnell o haearn, pum wagen a 70 o bobl ddeng milltir o waith haearn Penydarren, Merthyr Tudful i Abercynon yn nhaith reilffordd wedi’i bweru gyntaf y byd. Mae gwaith dur Abbey Works ym Mhort Talbot yn cael ei agor, gan ddod y gwaith dur mwyaf yn Ewrop ac yn cyflogi 18,000 yn y 1960au. Wedi'i leoli yn Sir Gaerfyrddin, daw Biopharm yn brif gyflenwr gelod (leeches) gradd meddygol Ewrop. Mae Hoover yn agor ei ffatri ym Merthyr Tudful i adeiladu peiriannau golchi. Mae'r ffatri'n cau yn 2009. Mae Dr Lyn Evans, gwyddonydd o Gymru sydd â gofal am y Gwrthdröydd Hadron Mawr (LHC) sy'n ceisio ail-greu amodau'r Glec Fawr, yn dangos cyfraniad gwych Cymru i wyddoniaeth a thechnoleg. Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) wedi'i sefydlu o dan y Gweinidog Iechyd Aneurin Bevan. Cyhoeddi Bloodhound SSC. Partneriaeth gyda Phrifysgol Abertawe a system ddylunio aerodynameg FLITE. Caeodd y glofa ddwfn olaf yng Nghymru. Glofa'r Tŵr yn Hirwaun Rhondda Cynon Taf. Gorsaf Bŵer Trydan Dinorwig yn cael ei gomisiynu yng Ngogledd Cymru. Dal yn weithredol heddiw. Agorodd fferm wynt y môr ail-fwyaf y byd, Gwynt y Môr, yng Ngogledd Cymru. Mae Syr Martin Evans yn ennill y Wobr Nobel am Ffisioleg neu Feddygaeth am ei ymchwil i fôngelloedd. Datblygiad arloesol Alzheimer, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd ar y cyd. Mae'r astudiaeth fwyaf o'i math yn archwilio'r berthynas rhwng geneteg a ffordd o fyw yn natblygiad y clefyd. 8

Mae William R. Grove yn dyfeisio'r gell danwydd, dyfais a gynhyrchodd gerrynt trydanol o hydrogen ac ocsigen yn adweithio ar electrodau platinwm Llofnodwyd y siec miliwn-punt gyntaf yn y Gyfnewidfa Lo yn Sgwâr Mount Stuart yn Nociau Caerdydd Dyfarnwyd y Wobr Arian i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Ardal gyntaf o'i math yng Nghymru Dyfeisiodd Donald Davies y syniad o switsio pecynnau gwybodaeth sydd y tu ôl i'r Rhyngrwyd Ymunodd Great Western Railway â De Cymru pan agorodd Brunel bont Casgwent Mae Sony yn dechrau cynhyrchu'r cyfrifiadur Raspberry Pi yn ei Ganolfan Dechnoleg yn y DU ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O fewn blwyddyn mae wedi gwneud miliwn ohonyn nhw Mae Cyfleuster Adfer Ynni (ERF) mwyaf Cymru yn agor yng Nghaerdydd. Mae'n dargyfeirio 95% o wastraff na ellir ei ailgylchu i ffwrdd o safleoedd tirlenwi ac yn cynhyrchu 30MW o drydan, digon i bweru 50,000 o gartrefi Y nifer fwyaf o ddynion erioed i weithio ym mhyllau glo Cymru oedd 271,000 mewn 620 o lofeydd a 122 o gwmnïau cludo 9

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association