Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Peiriannau’r dyfodol cyflwyniad PDF fersiwn

 • Text
 • Fersiwn
 • Cyflwyniad
 • Dyfodol
 • Bydd
 • Sydd
 • Mewn
 • Cynnyrch
 • Defnyddio
 • Offeryn
 • Peiriant
 • Eich
 • Peirianyddol
 • Dysgu
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Atebion dysgu

Atebion dysgu peirianyddol nawr Astudiaeth achos 3 – Cynhyrchu mewn ffatri 1. Data (mewnbwn): Lluniau o flociau. Mae’r peiriant yn defnyddio camera i ‘weld’ y blociau sydd ar gael. Mae’n storio gwybodaeth am wahanol ddulliau adeiladu 2. Algorithm dysgu peirianyddol (proses) Gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd wedi ei storio, mae’r peiriant yn dewis y dull cyflymaf o ystyried y blociau sydd ar gael. 3. Rhagdybiaeth (allbwn): Mae’r peiriant yn adeiladu’r model gan ddefnyddio’r darnau sydd ar gael. 4. Perfformiad (prawf): Mae'r peiriant yn cofnodi faint o amser a gymerodd i wneud y model a'r dull a ddefnyddiodd. Mae'n cymharu hyn ag ymdrechion blaenorol. 5. Adborth: Po fwyaf o fodelau y mae'n eu gwneud, y mwyaf o wybodaeth y mae'n ei storio. Mae'n defnyddio'r wybodaeth hon i wneud dewisiadau gwell am y dull a'r blociau i'w defnyddio y tro nesaf.

Her Rhannu i dimau Rheolwr Prosiect Yn sicrhau bod y tîm cyfan a'r prosiect ar y trywydd iawn Arweinydd Ymchwil Arweinydd Meddalwedd Y meddyliau creadigol y tu ôl i'ch rhaglen - yn gyfrifol am greu siart llif ar gyfer eich cynnyrch, fel y rhai o'r gweithdy ‘Dysgu Peirianyddol nawr’. Arweinydd Risg Yn gyfrifol am feddwl am risg yn erbyn defnyddioldeb eich cynnyrch a sut i reoli hynny. Sut y byddwch chi'n helpu pobl i ymddiried yn eich cynnyrch? Mae angen i chi nodi'r risgiau dan sylw a sicrhau y bydd eich offeryn dysgu peirianyddol yn ddiogel ac yn ddiduedd. Yn gyfrifol am feddwl am ble a sut i ddod o hyd i'r setiau swmpus o ddata y bydd eu hangen arnoch chi. Cefnogaeth ymchwil i aelodau eraill y tîm. Arweinydd Dylunio Yn gyfrifol am ddyluniad corfforol y cynnyrch. Arweinydd Marchnata Yn gyfrifol am ddatblygu cynllun marchnata a meddwl i bwy fyddai'r offeryn hwn yn ddefnyddiol, sut a pham.

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association