Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Peiriannau’r dyfodol cyflwyniad PDF fersiwn

 • Text
 • Fersiwn
 • Cyflwyniad
 • Dyfodol
 • Bydd
 • Sydd
 • Mewn
 • Cynnyrch
 • Defnyddio
 • Offeryn
 • Peiriant
 • Eich
 • Peirianyddol
 • Dysgu
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Eich her Byddwch yn

Eich her Byddwch yn gweithio mewn timau i ddylunio cynnyrch i’r cartref sydd yn defnyddio dysgu peirianyddol ● ● ● ● ● ● Ymchwilio i offer dysgu peirianyddol presennol ac archwilio potensial y dechneg hon yn y dyfodol. Datblygu cysyniad ar gyfer eich offeryn dysgu peiriant eich hun. Penderfynwch pa ddata y byddai angen i chi ei gasglu a sut y byddent yn dod o hyd i'r data. Creu cynllun ar gyfer sut y gallai'r peiriant brosesu'r data a sut y byddai hyn yn ddefnyddiol i fodau dynol. Lluniwch ddyluniad manwl ar gyfer ffurf gorfforol eich offeryn dysgu peirianyddol. Datblygu syniadau am sut i farchnata'ch cynnyrch.

Allbynnau dylunio 1. SIART DIAGRAM LLIF I gynnwys disgrifiad o’r data a’r broses profi 2. BRASLUN O’R CYNNYRCH Wedi ei labelu 3. CYNLLUN MARCHNATA I gynnwys broliant 2 funud

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association