Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Peiriannau’r dyfodol cyflwyniad PDF fersiwn

 • Text
 • Fersiwn
 • Cyflwyniad
 • Dyfodol
 • Bydd
 • Sydd
 • Mewn
 • Cynnyrch
 • Defnyddio
 • Offeryn
 • Peiriant
 • Eich
 • Peirianyddol
 • Dysgu
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cyflwyniadau Cwestiynnau

Cyflwyniadau Cwestiynnau ysgogi ● Pa allbwn mae eich offeryn yn ei gynhyrchu? ● Sut y bydd eich offeryn yn parhau i wella unwaith y bydd y cynnyrch ar y farchnad? ● ● ● A yw'ch offeryn yn defnyddio dysgu peiriant dan oruchwyliaeth neu heb oruchwyliaeth? Ydych chi'n dysgu'ch offeryn gan ddefnyddio data hyfforddi? O ble mae'r data hwn yn dod? Sut mae'ch offeryn yn asesu ei berfformiad? ● ● ● O ble fyddwch chi'n dod o hyd i ddata byw a sut y bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i roi adborth ar gyfer yr algorithm? At bwy mae'ch cynnyrch wedi'i anelu? Sut y bydd yn ddefnyddiol iddyn nhw? Sut y byddwch chi'n marchnata'ch cynnyrch? Beth yw fformat corfforol eich cynnyrch? Sut mae'r dysgu peirianyddol wedi'i integreiddio? Beth yw'r rhesymeg y tu ôl i'ch dyluniad?

Diweddglo Myfyriwch ar eich prosiect a llenwch unryw lefydd gwag yn eich Pasbort Darganfod CREST er mwyn ennill eich Gwobr CREST.

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association