Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn athrawon

 • Text
 • Athrawon
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Ddysgu
 • Darganfod
 • Bydd
 • Enghreifftiau
 • Defnyddio
 • Mewn
 • Gyfer
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Dysgu
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Amseru (ar gyfer

Amseru (ar gyfer prosiect un-dydd) Gweithgaredd Disgrifiad Amser Starter Cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno’r pwnc dysgu peirianyddol, yr her ddylunio a phwrpas y prosiect. Croeso a chyflwyniad i Wobrau CREST. 40mun Gweithdai Cylchdro o dri gweithdy rhyngweithiol 20 munud i ennyn diddordeb y myfyrwyr a datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddysgu peirianyddol. Dyluniwyd gweithgareddau ar gyfer y gweithdai fel y gallant gael eu harwain gan fyfyrwyr gyda hwyluso ysgafn. Gellir eu haddasu o lifoedd gwaith ar gyfer myfyrwyr iau. 1awr 10mun Egwyl Ymchwil a Chynllunio Mae myfyrwyr yn gweithio yn eu timau i ymchwilio i syniadau a dechrau datblygu eu cysyniad eu hunain ar gyfer offeryn dysgu peirianyddol. 1awr 10mun Cinio Dylunio Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ddyluniad manylach o'r offeryn dysgu peirianyddol. Bydd y timau'n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu cysyniad, llunio model wrth raddfa, a dechrau meddwl am ystyriaethau marchnata ar gyfer eu cynnyrch. 1awr 20mun Cyflwyniadau Timau yn gorffen ac yn cyflwyno eu cyflwyniadau 5 munud. Mae athrawon a myfyrwyr yn darparu adborth adeiladol, ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau. 30mun Diweddglo Mae myfyrwyr yn myfyrio ar eu dysgu ac yn cwblhau eu pasbort Darganfod CREST. 10mun Cynghorion call • I ysbrydoli eich myfyrwyr, beth am wahodd Llysgennad STEM neu wirfoddolwr Inspiring the Future i gyflwyno’r prosiect neu roi adborth ar gyflwyniadau myfyrwyr. • Wrth ystyried amseriadau, dechreuwch gyda diwedd eich diwrnod ysgol a gweithio tuag yn ôl. • Nodwch amseriadau na ellir eu newid, fel egwyliau cinio, ac amserlenu o'u cwmpas. • Ceisiwch gynllunio'r diwrnod i roi cymaint o amser â phosib i'ch myfyrwyr ar gyfer y gweithgareddau ymarferol. • Cyn cyflwyniadau, caniatewch 5 munud i fyfyrwyr glirio eu byrddau a thacluso unrhyw offer. • Efallai yr hoffech chi addasu'r amseriadau hyn, yn dibynnu ar oedran a gallu eich myfyrwyr. 6

Amseru (ar gyfer prosiect pum-gwers) Gweithgaredd Disgrifiad Amseru Cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno’r pwnc dysgu peirianyddol, yr her ddylunio a phwrpas y prosiect. Croeso a chyflwyniad i Wobrau CREST. Cyflwyniad ac un gweithdy Mae myfyrwyr yn rhoi cynnig ar un o'r tri gweithdy rhyngweithiol 20 munud ac yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddysgu peirianyddol. Dyluniwyd gweithgareddau ar gyfer y gweithdai fel y gallant gael eu harwain gan fyfyrwyr gyda hwyluso ysgafn. Gellir eu haddasu o lifoedd gwaith ar gyfer myfyrwyr iau. 1awr Dau weithdy Ewch dros y sesiwn flaenorol. Hwyluso'r ddau weithdy rhyngweithiol 20 munud sy'n weddill i ennyn diddordeb y myfyrwyr a datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddysgu peirianyddol. Mae'r gweithgareddau ar gyfer y gweithdai wedi'u cynllunio i gael eu harwain gan fyfyrwyr, gyda goruchwyliaeth ymarferol gan athrawon. 1awr Ymchwil a Chynllunio Mae myfyrwyr yn gweithio yn eu timau i ymchwilio i syniadau a dechrau datblygu eu cysyniad eu hunain ar gyfer offeryn dysgu peirianyddol. 1awr Dylunio Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ddyluniad manylach o'r offeryn dysgu peirianyddol. Bydd y timau'n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu cysyniad, llunio model wrth raddfa, a dechrau meddwl am ystyriaethau marchnata ar gyfer eu cynnyrch. 1awr Cyflwyniadau a Diweddglo Timau yn gorffen ac yn cyflwyno eu cyflwyniadau 5 munud. Mae athrawon a myfyrwyr yn darparu adborth adeiladol, ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau. Mae myfyrwyr yn myfyrio ar eu dysgu ac yn cwblhau eu pasbort Darganfod CREST. 1awr Cynghorion call • I ysbrydoli eich myfyrwyr, beth am wahodd Llysgennad STEM neu wirfoddolwr Inspiring the Future i gyflwyno’r prosiect neu roi adborth ar gyflwyniadau myfyrwyr. • Efallai yr hoffai myfyrwyr wneud gwaith ychwanegol ar eu dyluniadau rhwng gwersi. 7

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association