Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn myfyrwyr

 • Text
 • Myfyrwyr
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Sydd
 • Cynnyrch
 • Wneud
 • Ymddiried
 • Offeryn
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Dysgu
 • Peiriant
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gweithdy 3: Dysgwch

Gweithdy 3: Dysgwch beiriant Cyfarwyddiadau Yn y gweithdy hwn byddwch yn arbrofi gyda dysgu peirianyddol gan ddefnyddio ystod o wahanol offer wedi'u pweru gan AI. 1. Agorwch Quick Draw: quickdraw.withgoogle.com/ 2. Lansiwch yr arbrawf a threuliwch 5 munud yn archwilio'r hyn y gall ei wneud. 3. Dewiswch un arall o’r offer isod a gwnewch yr un peth. • Teachable Machine: teachablemachine.withgoogle.com/ • Teachable Machine (fersiwn demo): teachablemachine.withgoogle.com/v1 • Shadow Art: shadowart.withgoogle.com/ • Imaginary Soundscape: www.imaginarysoundscape.net/ • Giorgio Cam: experiments.withgoogle.com/giorgio-cam 4. Yn eich grŵp, ar gyfer pob offeryn trafodwch y cwestiynau isod. • Beth mae’r offeryn yn ei wneud? • Pa fath o ddata mae’r offeryn yn ei ddefnyddio (lluniau, sain, testun)? • Beth mae'r offeryn sydd wedi'i raglennu i'w wneud? • Sut ydych chi'n darparu data i'r offeryn? • Sut mae'r offeryn yn defnyddio'r data rydych chi'n ei ddarparu? • Sut mae'r offeryn yn gwella dros amser? • Pa ddata sydd ganddo 10

Canllaw cynllunio Eich her: Dylunio cynnyrch cartref sy'n defnyddio dysgu peirianyddol Dechrau Dechreuwch trwy daflu syniadau. Meddyliwch am rai o'r gwahanol elfennau o fywyd cartref y gallai dysgu peirianyddol helpu gyda nhw. Tasgau: Pa dasgau ailadroddus ydych chi neu'ch teulu yn eu gwneud o amgylch y tŷ? A oes ffordd y gallai peiriant ddysgu gwneud y dasg honno? A ellid ei awtomeiddio? • Diogelwch: Pa faterion diogelwch sydd gennych chi yn eich cymdogaeth? A oes ffordd y gellid defnyddio data i helpu? • Cyfathrebu: Mae dysgu peirianyddol eisoes yn cael ei ddefnyddio mewn offer cyfathrebu cartref, i helpu pobl i reoli eu nodweddion gwresogi a diogelwch o bell, i ryngweithio â dyfeisiau adloniant fel y teledu neu chwarae cerddoriaeth. Pa ffyrdd eraill y gallai dysgu peirianyddol symleiddio a gwella cyfathrebu â dyfeisiau cartref? Dal yn sownd am syniadau? Cymerwch gip ar rai o'r syniadau hyn i gael ysbrydoliaeth: • Systemau sy'n gwneud argymhellion, gan awgrymu cynhyrchion neu wasanaethau yr hoffech chi efallai. Fel Amazon yn gwneud argymhellion llyfr yn seiliedig ar eich dewisiadau blaenorol, neu Spotify yn awgrymu caneuon yr hoffech chi efallai yn seiliedig ar yr hyn rydych chi eisoes wedi gwrando arno. • Systemau sy'n trefnu, fel hidlwyr sbam neu beiriannau chwilio. Mae hyn yn aml yn gweithio trwy chwilio am batrymau e.e. geiriau neu ymadroddion. Pan fyddwch chi'n chwilio am rywbeth ar-lein mae'r peiriant chwilio nid yn unig yn edrych am y geiriau rydych chi'n eu mewnbynnu, ond gall hefyd edrych am eiriau sy'n gysylltiedig â'r geiriau y gwnaethoch chi eu teipio ynddynt. • Cydnabod ac ymateb llais fel cynorthwywyr personol rhithwir. Fel Alexa neu Google Home yn ateb cwestiynau, yn gosod larymau neu'n cyflawni tasgau, gan ddefnyddio llwyth o ddata gan bobl eraill sy'n gofyn yr un pethau, gall y cynorthwywyr hyn wella eu gallu i adnabod yr hyn sy'n cael ei ofyn ganddynt yn llwyddiannus a'i gwblhau mewn ffordd briodol. Gair i gall! Mae angen i’ch cynnyrch ddysgu rheolau o enghreifftiau neu o brofiad. A yw eich syniad chi wir yn defnyddio dysgu peirianyddol? https://royalsociety.org/topicspolicy/projects/machine-learning/what-is-machine-learninginfographic/ 11

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association