Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn myfyrwyr

 • Text
 • Myfyrwyr
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Sydd
 • Cynnyrch
 • Wneud
 • Ymddiried
 • Offeryn
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Dysgu
 • Peiriant
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gweithdy 1: A fyddech

Gweithdy 1: A fyddech chi’n ymddiried mewn peiriant? Cyfarwyddiadau Mae yna risgiau ynghlwm â dysgu peirianyddol, ond gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn a gwella ein bywydau. Ymhlith y pethau y byddwch chi'n meddwl amdanynt yn y gweithdy hwn mae: a yw dysgu peirianyddol yn foesegol, pwy sydd â pherchnogaeth dros yr hyn y mae'r peiriant yn ei wneud, a phwy fyddai ar fai os aiff rhywbeth o'i le? Eich tasg yw didoli gwahanol swyddi dysgu peirianyddol posib yn seiliedig ar eu defnyddioldeb a faint y byddech chi'n ymddiried mewn peiriant i wneud y gwaith. 1. Torrwch y cardiau allan gyda'r enghreifftiau o bethau y gallai peiriannau eu gwneud. 2. Darllenwch yr enghreifftiau fesul un. Trafodwch bob un: • Pa mor ddefnyddiol ai peidio fyddai peiriant all wneud hyn? • Faint fyddech chi'n ymddiried mewn peiriant i wneud hyn? 3. Yn seiliedig ar eich trafodaeth, rhowch y cerdyn ar y siart penderfyniadau. 4. Pan fyddwch wedi gosod yr holl gardiau ar y siart penderfyniadau, trafodwch yn eich grŵp: • Ydyn nhw wedi'u gwasgaru'n gyfartal o amgylch y siart? • A oes unrhyw batrymau gyda'r mathau o bethau a oedd yn ddefnyddiol ac nad oeddent yn ddefnyddiol? • A oes unrhyw batrymau gyda'r mathau o bethau yr oedd llawer o bobl yn ymddiried ynddynt a'r mathau o bethau na fyddai pobl yn ymddiried mewn peiriant i'w gwneud? • Am y pethau na fyddai pobl yn ymddiried mewn peiriant i'w gwneud, a oes unrhyw beth a fyddai'n newid eich meddwl? 2

1 6 11 Prynu anrheg i’ch ffrind gorau Paratoi prydau bwyd i chi Ateb negeseuon gan eich ffrindiau 2 7 12 Postio lluniau ohonoch chi ar gyfryngau cymdeithasol Dewis eich dillad i chi Bwcio apwyntiad i chi 3 8 13 Penderfynu ar driniaeth meddygol i chi Gyrru car Cymeryd lluniau yn eich parti penblwydd 4 9 14 Dysgu iaith newydd i chi Rhoi gwersi gyrru i chi Dyfarnu gêm beldroed 5 10 15 Marcio prawf ysgol Archebu bwyd i chi mewn bwyty Addurno eich ystafell wely chi 3

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association