Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn myfyrwyr

 • Text
 • Myfyrwyr
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Sydd
 • Cynnyrch
 • Wneud
 • Ymddiried
 • Offeryn
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Dysgu
 • Peiriant
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gweithdy 1: A fyddech

Gweithdy 1: A fyddech chi’n ymddiried mewn peiriant? Siart Penderfyniad Yn ymddiried ynddynt Gosodwch y cardiau ar y siart i ddangos faint fyddech chi’n ymddiried ynddynt a pha mor ddefnyddiol ydynt. Ddim Yn ddefnyddiol Defnyddiol Ddim yn ymddiried ynddynt 4

Gweithdy 2: Dysgu peirianyddol nawr Cyfarwyddiadau Mae dysgu peirianyddol eisoes yn rhan o'n bywydau. Yn y gweithdy hwn byddwch yn dysgu am enghreifftiau go iawn o ddysgu peirianyddol mewn bywyd bob dydd. Mae tair enghraifft o ddysgu peirianyddol. Eich her yw rhoi camau dysgu peirianyddol mewn trefn. Astudiaeth achos 1: Netflix Torrwch allan y llun Netflix a'r cardiau brawddeg. Parwch y lluniau â'r brawddegau i ddangos sut mae Netflix neu wasanaethau ffrydio eraill yn defnyddio dysgu peirianyddol i ragweld yr hyn efallai yr hoffech chi ei wylio. Astudiaeth achos 2: Deuawd AI (Deallusrwydd artiffisial neu ‘Artificial Intelligence’) Darllenwch yr erthygl neu gwyliwch y fideo. Trefnwch y cardiau yn y drefn gywir neu eu rhoi yn y bylchau ar y ddalen a roddir i chi i ddangos yr elfennau o ddysgu peirianyddol. Erthygl www.theverge.com/2017/2/16/14641462/google-aiduet-experiment-music-art-software Fideo www.youtube.com/watch?v=0ZE1bfPtvZo Astudiaeth achos 3: Cynhyrchu mewn ffatri Darllenwch yr erthygl neu gwyliwch y fideo. Trefnwch y cardiau yn y drefn gywir neu eu rhoi yn y bylchau ar y ddalen a roddir i chi i ddangos yr elfennau o ddysgu peirianyddol. Erthygl www.autodesk.com/redshift/machine-learningrobotics/ Fideo www.youtube.com/watch?v=yC4J840LSRM 5

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association