Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn myfyrwyr

 • Text
 • Myfyrwyr
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Sydd
 • Cynnyrch
 • Wneud
 • Ymddiried
 • Offeryn
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Dysgu
 • Peiriant
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gweithdy 2: Dysgu

Gweithdy 2: Dysgu peirianyddol nawr Astudiaeth achos 1 – Netflix 1. Ar y dechrau, nid oes gan y peiriant unrhyw syniad beth y byddech chi efallai eisiau ei wylio. Rydych chi'n dewis ffilm. Mae'n storio gwybodaeth am y dewisiadau rydych chi'n eu gwneud, cynnwys y ffilmiau a'r dewisiadau mae pobl eraill yn eu gwneud. (Mewnbwn) 2. Pan ddewiswch ffilm, mae'r peiriant yn tracio yr hyn yr oeddech chi'n ei wylio ac yn edrych am ffilmiau tebyg neu ffilmiau y mae pobl eraill wedi'u gwylio i wneud argymhellion. (Algorithm) 3. Mae Netflix yn awgrymu ffilmiau efallai yr hoffech chi eu gwylio. (Allbwn) 4. Gallwch chi ddewis i wylio’r ffilmiau sydd yn cael eu argymell neu eu anwybyddu nw. (Prawf) 5. Os dewiswch wylio'r ffilmiau a argymhellir, mae'n dangos bod y system yn gweithio a bydd Netflix yn parhau i awgrymu’r mathau hyn o ffilmiau i chi. (Adborth) 6

Gweithdy 2: Dysgu peirianyddol nawr Siart llif syml – i’w ddefnyddio gydag astudiaethau achos 2 a 3 1. Data (mewnbwn) Beth yw cynnwys y data? E.e. lluniau ‘bees and threes’ o’r fideo welsoch chi ar y dechrau O ble mae’r data yn dod? Rhowch gerdyn yma 4. Prawf Sut mae’r peiriant yn gwybod pa mor dda mae wedi gwneud? E.e. Gwirio os yw’r llun wedi ei drefnu yn gywir trwy gymharu ei ymateb i ymatebion mae bodau dynol wedi eu rhoi. 2. Algorithm Beth mae’r peiriant neu’r system yn ei wneud gyda’r data? E.e. ‘Edrych’ am batrymau ym mhob llun o wenyn ac ym mhob llun o’r rhif tri 3. Allbwn Pa allbwn mae’r peiriant yn ei gynhyrchu? E.e. Trefnu pob llun i unai gwenyn neu tri Rhowch gerdyn yma Rhowch gerdyn yma Rhowch gerdyn yma 5. Adborth Sut mae’r peiriant yn defnyddio’r canlyniadau i wella ei berfformiad? E.e. ‘Cofio’ pa atebion oedd yn gywir ac anghywir a defnyddio hyn i wella adnabod patrymau ac adnabod lluniau yn y dyfodol yn fwy cywir Rhowch gerdyn yma 7

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association