Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn myfyrwyr

 • Text
 • Myfyrwyr
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Sydd
 • Cynnyrch
 • Wneud
 • Ymddiried
 • Offeryn
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Dysgu
 • Peiriant
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gweithdy 2: Dysgu

Gweithdy 2: Dysgu peirianyddol nawr Diagram llif – i’w ddefnyddio gydag astudiaethau achos 2 a 3 1. Rhowch gerdyn yma 1. Data (mewnbwn) Beth yw cynnwys y data? E.e. lluniau ‘bees and threes’ o’r fideo welsoch chi ar y dechrau O ble mae’r data yn dod? 5. Rhowch gerdyn yma 2. Rhowch gerdyn yma 2. Algorithm Beth mae’r peiriant neu’r system yn ei wneud gyda’r data? E.e. ‘Edrych’ am batrymau ym mhob llun o wenyn ac ym mhob llun o’r rhif tri 5. Adborth Sut mae’r peiriant yn defnyddio’r canlyniadau i wella ei berfformiad? E.e. ‘Cofio’ pa atebion oedd yn gywir ac anghywir a defnyddio hyn i wella adnabod patrymau ac adnabod lluniau yn y dyfodol yn fwy cywir 3. Rhowch gerdyn yma 3. Allbwn Pa allbwn mae’r peiriant yn ei gynhyrchu? E.e. Trefnu pob llun i unai gwenyn neu tri 4. Prawf Sut mae’r peiriant yn gwybod pa mor dda mae wedi gwneud? E.e. Gwirio os yw’r llun wedi ei drefnu yn gywir trwy gymharu ei ymateb i ymatebion mae bodau dynol wedi eu rhoi 4. Rhowch gerdyn yma 8

Astudiaeth achos 2: Deuawd AI (i’w ddefnyddio gyda’r siart llif syml NEU’R diagram llif) Mae’r peiriant yn chwarae tiwn yn ôl i’r defnyddiwr. Mae’n edrych am batrymau yn y rhythmau a’r melodiau mae pobl yn eu hoffi a’u chwarae. Mae’n defnyddio’r wybodaeth yma i gyfansoddi tiwn i’w chawrae yn ôl i’r defnyddiwr. Mae'r peiriant yn graddio ei berfformiad ei hun yn seiliedig ar ba mor hir y mae pobl yn gwrando ar y tiwn a pha mor uchel y maent yn ei graddio. Mae'r defnyddiwr yn chwarae tiwn. Mae'r peiriant yn storio gwybodaeth am ba diwns mae pobl yn eu hoffi a’r tiwns maen nhw wedi bod yn eu chwarae. Mae'r defnyddiwr yn gwrando ar y tiwn ac yn rhoi sgôr iddi i ddangos faint maen nhw'n ei hoffi. Astudiaeth achos 3: Cynhyrchu mewn ffatri (i’w ddefnyddio gyda’r siart llif syml NEU’R diagram llif) Mae’r peiriant yn adeiladu’r model gan ddefnyddio’r darnau sydd ar gael. Gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd wedi ei storio, mae’r peiriant yn dewis y dull cyflymaf o ystyried y blociau sydd ar gael. Mae'r peiriant yn cofnodi faint o amser a gymerodd i wneud y model a'r dull a ddefnyddiodd. Mae'n cymharu hyn ag ymdrechion blaenorol. Po fwyaf o fodelau y mae'n eu gwneud, y mwyaf o wybodaeth y mae'n ei storio. Mae'n defnyddio'r wybodaeth hon i wneud dewisiadau gwell am y dull a'r blociau i'w defnyddio y tro nesaf. Lluniau o flociau. Mae’r peiriant yn defnyddio camera i ‘weld’ y blociau sydd ar gael. Mae’n storio gwybodaeth am wahanol ddulliau adeiladu. 9

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association