Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
crestaward
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol taflen syniadau

This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Peiriannau’r dyfodol taflen

Ein cynnyrch: 1. Beth fydd eich cynnyrch yn ei wneud? 3. Sut fyddwch chi’n gwneud eich cynnyrch yn un diogel? Beth all fynd o’i le? 5. Sut bydd e’n gwella ei berfformiad dros amser? Ydy e’n gallu dweud os yw e wedi gwneud yn dda? 2. Oes cynhyrchion tebyg yn bodoli eisioes? (Mae angen i chi ymchwilio hyn) A fydd person yn asesu ei berfformiad? Neu fydd e’n cymharu yn erbyn rhywbeth arall? Sut maen nhw’n gweithio? 4. Sut bydd e’n dysgu beth yr ydych chi eisiau iddo fe wneud? Beth yw’r data (mewnbwn) y bydd ei angen er mwyn dysgu? 6. Dylunio eich cynnyrch At bwy mae eich cynnyrch wedi ei anelu? Sut bydd e’n ddefnyddiol iddyn nhw? Fydd e’n ap neu yn ran o rywbeth fel oergell neu beiriant golchi? Neu fydd e’n rywbeth yn hollol ar wahan? Sut fyddwch chi’n gwneud yn siwr ei fod yn ddiogel ac y bydd pobl yn ymddiried ynddo fe?

Copied successfully!

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association